Organisatsioon

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra moodustati 1993.a., aga ametlikult registreeriti ta 26.septembril 1996.a. Esimeseks RRÜL Lüüra presidendiks valiti Liidia Kõlvart.

Ühingu peaeesmärgid on etnilise identiteedi säilitamine; rahvusvähemuste keele ja kultuuri arendamine; dialoogile , vastastikusele mõistmisele ja tolerantsusele kaasa aitamine Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste vahel; koostöö erinevate ühiskondlike-ja riiklike struktuuridega õigusriigi, demokraatia ja stabiilsuse arendamisel

Oma tegevuses viib Lüüra läbi erinevaid üritusi: folkloorifestivale, konkursse, seminare ja konverentse aktuaalsetes rahvussuhete küsimustes , poeesia õhtuid, meisterklasse, rahvuspühi jt. Suurt tähelepanu pööratakse heategevusele, tööle laste, noorte ja pensionieas inimestega.

Juba aastaid toimub Lüüras igal aastal rahvusvaheline laste festival-konkurss „ Sinilind“, laste festival „ Balti noodid“ lasteaedade lastele, festival-laat „ Kuldne sügis“. Eraldi vajab ära märkimist iga-aastane projekt „ Rahvuskultuurid koolidesse ja lasteaedadesse“. Osalejatel on võimalus puudutada oma kultuuri aluseid ja mitte unustada oma traditsioonilisi kombeid, poeesiat, kirjandust, säilitada sidemed oma etnilise kodumaaga.

Ühised üritused toovad kokku inimesi erineva kultuuri, usu ja keelega ning võimaldavad neil tunda end osana ühisest kodumaast ja omavad tähtsat osa hingelisel toetamisel.
Lüüra liikmed lähtuvad oma tegevuses, et iga keel, etnos ja kultuur- need on Eesti väärtused ja rikkused. Riik, ühiskond ja ka rahvusvähemused ise peavad püüdma säilitada ja suurendama neid rikkusi. Kuni eksisteerib emakeel, muusika, kombed, tavad, traditsioonid, etiketi vormid, peamised väärtetendused , mida antakse edasi põlvest põlve ning määratletud orientiirid eluks- siis jääb etnos elama.
Tänu ühingute innukale tööle erinevates ühiskonna -ja riigisfäärides, kasvas organisatsioonide liikmelisus kiiresti. Tänasel päeval on Lüüra liikmeteks 35 rahvusvähemuste organisatsiooni. Siin on esindatud venelased, valgevenelased, romad, burjaadid, osseedid, grusiinid, kabardiinid, lezgiinid ja palju teisi rahvusi.

Lüüras tegutsevad korea ja vene pühapäevakoolid.

© 2024 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram