Etno-Quiz

Nimi/Имя
E-mail
Kool/Школа
Ôppeklass/Класс

I OSA. Eestist ja eesti keelest
ЧАСТЬ I. Об Эстонии и эстонском языке

1. Mis on Eesti pikim jõgi?
Какая из этих рек Эстонии самая длинная?

 2. Mitu korda korduvad sõnades märgitud tähed selles lauses?
Сколько раз повторяются отмеченные буквы в словах в предложении?
K(U)RIJA ISTUS T(Ö)S J(Ä)RES.

3. Mitu meresaart on Eestis?
Сколько морских островов в Эстонии?

II OSA. Eestis elavate rahvuste kultuuridest
ЧАСТЬ II. О культурах народов, проживающих в Эстонии

4. Ühendage maailmareligioonid nendele iseloomulike templitega.
Соедините названия мировых религий с характерными для них храмами.
a) Kristlus / Христианство

b) Islam / Ислам

c) Budism / Буддизм

5. Valige üleliigne sõna alla.
Выберите лишнее по смыслу слово.

a) Peakate / Головной убор

b) Võitluskunst / Боевое искусство

c) Kirjandusžanr / Литературный жанр

d) Ornament / Орнамент

e) Külmrelv / Холодное оружие

f) Tants / Танец

6. Соедините название каждого из перечисленных хлебов со страной, в которой он является традиционным. Для этого напиши после названия хлеба букву соответствующей страны.


1) matnakaš / матнакаш

2) must leib / черный хлеб

3) ciabatta / чиабатта 

4) baguette / багет

5) tortilla / тортилья

6) lavašš / лаваш

7) naan / наан

8) briošš / бриошь

9) pretzel / брецель

10) karavai (päts) / каравай

11) matsa / маца

12) simit / симит

13) foccacia / фокачча

14) pumpernikkel/ пумперникель

15) Ruisreikäleipä / рейкялейпя

OSA III. Mis meid ühendab?
ЧАСТЬ III. Что нас объединяет?

7. Mitme rahvuse esindajad elavad Eestis vastavalt 2011. aasta rahvaloendusele? Сколько национальностей проживает в Эстонии согласно переписи населения 2011 года?

8. Eestis elavaid inimesi ühendab riigilipp. Mida tähendavad selle värvid? Valige.
Жителей Эстонии объединяет государственный флаг. Что означают его цвета? Выбирите.


a) Rahva püüd õnne ja valguse poole.
Стремление эстонского народа к счастью и свету.
b) Eestimaa taeva, järvede ja mere peegeldus, tõe ning rahvuslikele aadetele ustavuse sümbol
Отражение неба, озер и моря эстонской земли, символ верности истине и национальным идеям.
c) Kodumaa mulla ja rahvuskuue värv.
Цвет земли родины и национального сюртука.

1) Sinine / синий

2) Must / черный

3) Valge / белый

9. Allpool on loetletud soome-ugri keeled ehk eesti sugulaskeeled. Kaardile on märgitud regioonid, kus need on levinud. Kirjutage keele vastas sobiva regiooni täht.
Ниже перечислены финно-угорские языки, родственные эстонскому, а на карте цифрами отмечены регионы, где они наиболее распространены. Впишите напротив языка цифру подходящего региона.
1) Ungari /венгерский

2) Handi / хантыйский

3) Komi / коми

4) Mordva keeled (ersa ja mokša) / Мордовские (эрзянский и мокшанский)

5) Eesti / эстонский

6) Mansi / мансийский

7) Mari / марийский

8) Soome / финский

9) Karjala / карельский

10) Vepsa / вепсский

11) Liivi / ливский

12) Udmurdi / удмуртский

13) Isuri ja vadja / ижорский и водский

© 2024 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram