Члены организации

Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing

 • Reg. number: 80087400
 • juhataja: Margarita Keshisyan
 • e-mail: rita5456@mail.ru
 • telefon: 53977275
 • aadress: Tartu, Rohu 5
 • eesmargid: Ühingu eesmärgiks on kõikide armeenia keele, kultuuri ja rahvusliku identsuse säilimisest ning edasiarendamisest huvitatud isikute ühendamine; abi osutamine armeenlastele eesti keele, ajaloo ja kultuuri tundmaõppimisel, nende integreerumisel eesti ühiskonda ja nende määratlemisel.

Kabardini Kultuuriühing «Elbrus»

Valgevene kultuuriühing «Ljos»

 • Reg. number: 80007565
 • juhataja: Tatjana Nižnik
 • e-mail: ljos57@mail.ru
 • telefon: 55625218
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Kaasmaalaste ühendamine Valgevene kultuuri, ajaloo ning Eesti kultuuri kaudu.

Eestimaa Tatarlaste Kultuuriühing «Idel»

 • Reg. number: 80100796
 • juhataja: Gulbstan Nugumanova
 • e-mail: gulbstan@gmail.com
 • telefon: 53303825
 • aadress: Telliskivi 52-7 Tallinn
 • eesmargid: On Eesti ja Tatarimaa rahvaste vastistikusele mõistmisele kaasaaitamine, maade inimestevaheliste kontaktide edendamine, aidata kaasa tatari keele ja kultuuri oskuste taiustamisele ühingu liikmete hulgas.

Osseetia Rahvuslik Kultuuriselts «Ir»

 • Reg. number: 80039298
 • juhataja: Iveta Mamedova
 • e-mail: info@lyra.ee
 • telefon: 56760956
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Oma põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldab kultuuriselts: rahvuslikke kultuurifestivale, näitusi ja rahvuspühade tähistamist; rahvuskeelse kirjanduse ja kultuurilooliste mälestiste kogumist ja säilitamist.

Slaavi ühing»Läte»

 • Reg. number: 80145310
 • juhataja: Antonina Kotšetkova
 • e-mail: istoki@hot.ee
 • telefon: 5157655
 • aadress: Kunda linn,Mäe,11
 • eesmargid: Tänapäevani tegeleb ta kultuuri-ja haridustööga,viib läbi üritusi, mis on seotud slaavi kultuuri säilitamisega ja arendamisega ning slaavi rahva integrerumisega eesti ühiskonda. SÜL tegevus on suunatud lastele, nortele ja täiskasvanutele. SÜL raames tegutseb rahvalaulakoor, kunstistudio, teatristudio, tantsurahvastudio, naiste klubi, laste klubi "Päikese".

MTÜ Põlvkond

 • Reg. number: 80153077
 • juhataja: Kazbulat Šogenov
 • e-mail: info@lyra.ee
 • telefon: 5589001
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: rahvusvähemuste kultuuri tundmaõppimine ja arendamine. Osalemine integratsiooniprotsessides. Oma vene pühapäevakool.

Eesti Korea kultuuriühing

 • Reg. number: 80063204
 • juhataja: Arina Han
 • e-mail: arina-han@mail.ru
 • telefon: 55587508
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Eesti ja Korea rahvaste vastastikusele mõistmisele kaasaaitamine; mõlema maa majanduse, kultuuri, ajaloo ja teisi ühingu liikmeid huvitavate eluvaldkondade tutvustamine ning maade inimestevaheliste kontaktide edendamine. Oma korea pühapäevakool.

Eesti – Uzbeki kultuuri ühendus «Nargiza»

 • Reg. number: 80136392
 • juhataja: Hassan- Boi Umurzakov
 • e-mail: umhassan@yandex.ru
 • telefon: 5200103
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: aktiivselt osaleda Eesti ühiskonda integreerumisprotsessis. Usbeki ja eesti keele ajaloo ja kultuuri õpetamine ning sideme hoidmine.

Vähemusrahvuste Kunstnike Loominguline Ühing «Art Master»

 • Reg. number: 80172956
 • e-mail: info@lyra.ee
 • telefon: 58081044
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: näituste korraldamine erinevatest rahvustest kunstnike ja nende õpilaste töödest; rahvuslike elimentide arendamine; võistluste korraldamine erinevatest rahvustest laste joonistustest ja käsitsi valmistatud leludest.

Lezgini Kultuuriühing Eestis

 • Reg. number: 80212638
 • juhataja: Oktai Dostijev
 • e-mail: aktayd@yahoo.com
 • telefon: 53007191
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: dagestani-lezgistani ja eesti rahvaste kultuurialaste suhete arendamine, säilitamine ja tutvustamine.

Narva Rahvusvähemuste Koordinatsiooninõukogu

 • Reg. number: 80218486
 • juhataja: Natalja Belotserkovskaja
 • e-mail: tinarina2002@mail.ru
 • telefon: 58366905
 • aadress: Uusküla tn. 5-64, Narva
 • eesmargid: korraldab rahvuslike kogukondade ning kultuuriühingute vahelise teabe ja kogemuste vahetamist, aidates kaasa ühistegevuse arendamisele; üldistab ja levitab kogemusi, mis aitavad vähemusrahvustel säilitada oma etnilist identiteeti ja kergendada nende integreerumist Eesti keeleja kultuuri keskkonda.

Narva Poola Selts

 • Reg. number: 80175239
 • juhataja: Natalja Belotserkovskaja
 • e-mail: tinarina2002@mail.ru
 • telefon: 58366905
 • aadress: Uusküla tn. 5-64, Narva
 • eesmargid: kultuurivalgustuslik tegevus ja kohalike poolakale integreerumine Eesti ühiskonda, kultuurisidemete arendamine Narva linna ja Poola riigi vahel; töö noortega, rahvusidentiteedi säilitamine.

Narva Tšuvaši Selts «Narspi»

 • Reg. number: 80189690
 • juhataja: Liidia Grigorjeva
 • e-mail: Liid51@mail.ru
 • telefon: 58149784
 • aadress: Kangelaste 34-24, Narva
 • eesmargid: kultuurivalgustuslik tegevus ja kohalike tšuvašikate integreerumine Eesti ühiskonda, kultuurisidemete arendamine Narva linna ja Tšuvaši Vabariigi vahel; töö noortega, rahvusidentiteedi säilitamine.

Narva Tatari kultuuriselts

 • Reg. number: 80029868
 • juhataja: Rafael Sharafetdinov
 • e-mail: super_leafer@mail.ru
 • telefon: 53836911
 • aadress: Krenholmi 25, Narva
 • eesmargid: keele, rahvuskultuuri ja -kommete ning usu säilitamine, Eesti Vabariigi piires elavate kaasmaalaste vaheliste kultuurisidemete alalhoid ja laiendamine.

MTÜ Lezgini ansambel «Lezginka»

Folklooritantsu ansambel «Ariran»

 • Reg. number: 80164075
 • juhataja: Jevgenija Seleznjova
 • e-mail: arirang.eesti@gmail.com
 • telefon: 56483688
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Korea folkloortantsuansambel "Arirang" tutvustab korea rahvuskultuuri läbi traditsiooniliste tantsude ja muusika. Õpetame ja näitame peamiselt Lõuna-Korea rahvatantse. Visiooniks on suurendada huviliste ringi, korraldata temaatilisi üritusi ning suvelaagreid.

MTÜ Moldova rahvatantsu ansambel «Bucuria»

 • Reg. number: 80325035
 • juhataja: Alice Saal
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: moldova folkloori, rahvatraditsioonide tundmaõppimine ja kogumine.

MTÜ Mustlastantsu ansambel «Al Sol»

 • Reg. number: 80246133
 • juhataja: Natalja Ilves
 • e-mail: alsol@alsol.ee
 • telefon: 5207300
 • aadress: Ümera 40-38, Tallinn
 • eesmargid: mustlaskultuuri säilitamine ja arendamine; mustlaste folkloori ja rahvatantsu traditsioonide tutvustamine.

Tantsuansambel «Neposedõ»

MTÜ Art-ateljee «Modus»

 • Reg. number: 80151090
 • juhataja: Marina Königsberg
 • e-mail: artmarina@bk.ru
 • telefon: 55528040
 • aadress: Mere pst. 5, Tallinn
 • eesmargid: vene kunstkäsitöönduse säilitamine, näituste korraldamine, loominguliste kohtumiste organiseerimine.

MTÜ Mustlastantsu huvikool «Khamoro»

Tatari Vokaal studio «Altõn»

MTÜ Vene ansambel «Kaugelt Tallinnani»

Slaavi kultuuriühing «Akrida»

Gruusia kultuuriühing «Samshoblo»

 • Reg. number: 80570177
 • juhataja: Imedi Kekeishvili
 • e-mail: imedi@hot.ee
 • telefon: 5158020
 • aadress: Tulbi 9, Tallinn
 • eesmargid: rahvuse tava ja traditsioone edendamine; rahvusvaheliste kultuuriürituste korraldamine.

MTÜ Töökoda-huviklubi «Stiil»

 • Reg. number: 80327583
 • juhataja: Marina Datskovskaja
 • e-mail: marinadatskovskaja@gmail.com
 • telefon: 58100069
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Organisatsiooni eesmärgid on säilitada vene kultuuri ja tradistioone käsitöö sfääris. Koolituste, näituste ja rahvapeode läbiviimine oma valdkonnas noortele  ja täiskasvanutele. Need on vene rahvanukkude töökojad, slaavirõivaste õmblemise töökojad ja konsultatsioonid, rahvamängude läbiviimine.
 • website: http://www.slavmir.blogspot.com

Moldova folklooriansambel «Norok»

Slaavi kultuuriselts «Viktoria»

 • Reg. number: 80305558
 • juhataja: Galina Strokova, Alla Motrosova
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Slaavi kultuuri arendamine ja säilitamine.

Moldova rahvamuusika ansambel «Strugurel»

 • Reg. number: 80400297
 • juhataja: Alexandru Ikim
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: moldova folkloori, rahvatraditsioonide tundmaõppimine ja kogumine.

Rahvusvähemuste naisteklubi «Lüüra»

 • Reg. number: 80317538
 • juhataja: Nurfaniya Fazlieva
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: mitmekultuuri arendamine Eestis ja rikliku integratsiooniprogrammi realiseerimine; erinevatest rahvustest naiste ühinemine rahvaste ning riikide sõpruse arendamiseks.

Burjaadi kultuuriselts «Baikal»

 • Reg. number: 80311352
 • juhataja: Larissa Ivaništševa
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: burjaadi kultuuri arendamine, kultuuripärandi säilitamine.

MTÜ ansambel «Juvega»

 • juhataja: Jüri Zolotarjov
 • aadress: Kaera 21, Tallinn
 • eesmargid: Slaavi kultuuri ja folkloori arendamine ja säilitamine.

Eesti Kasahhide Kogukond «ATAMEKEN»

DeLight Grupp MTÜ

Ansambel «Krapiva»

TŠUVAŠI RAHVA MUUSEUM

Cka3ka OÜ