Lõuna-Osseetia kultuurpäevad

31.oktoobril toimusid Lüüra majas Lõuna-Osseetia kultuurpäevad. Osseetia kultuuriseltsi IR esimees Iveta Mamedova jutustas Lõuna-Osseetia ajaloost, traditsioonidest ja kommetest. Tantsuansambel Terek esitas osseetia tantse. Külalisi ootasid rahvuslikud kostitused.