Kohtumine OSCE rahvusvähemuste ülemkomissariga

8. aprillil 2021 osales Lüüra juhtkond veebikohtumisel OSCE rahvusvähemuste ülemkomissariga Kairat Abdrakhmanoviga.

Erinevate katusorganisatsioonide juhid rääkisid oma tööst Eesti rahvusvähemustega, arutasid muresid ja saavutusi ning vahetasid kogemust. Väljendame siirast tänu Integratsiooni Sihtasutuse juhile Irene Käosaarele esitatud võimaluse eest.