“Etnokultuurilise keskkonna kui aksiloogilise kasvatuse faktori formeerimine”

1.oktoobril toimus Olümpia hotellis konverents teemal “Etnokultuurilise keskkonna kui aksiloogilise kasvatuse faktori formeerimine”. Konverentsi valmistas ette Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra koostöös hariduskeskusega Inventa ja Kodurahu fondi toetusel. Konverentsil esinesid psühholoogid, laste lugemise valdkonna spetsialistid, muinasjututerapeudid, psühholoogilis-pedagoogilise valdkonna spetsialistid.