Efektiivse suhtlemise treeningul

14.-15. novembril osalesid Lüüra liikmed efektiivse suhtlemise treeningul, mis aitas ühiselt läbi analüüsida oskusi teiste inimestega suhtlemisel ja tõsta kompetentsust nendes küsimustes. Täname Integratsiooni Fondi pakutud võimaluse eest.