29.juulil kohtus Lüüra töörühm Vormsi vallavalitsuse esindajate

29.juulil kohtus Lüüra töörühm Vormsi vallavalitsuse esindajate ja kohalike loominguliste kollektiividega. Tutvusime eluga saarel, kultuuritraditsioonidega ja leppisime kokku tihedamas  koostöös.