Rahvusvahelise Rahvusühenduste Liidu asutaja Liidia Kõlvarti mälestuspäev

4. jaanuaril 2020 Vene Kultuurikeskuses toimus Rahvusvahelise Rahvusühenduste Liidu asutaja Liidia Kõlvarti mälestuspäev. Ekraanile lasti Oleg Besedeni dokumentaalfilmi Lidia Kõlvartist Камертон души („Hinge kammerton“)