Rahvusvaheline festival

sinilind-2017-picture

Rahvusvaheline igaaastane laste ja noorte loomingu festival „ Sinilinnu lend“

Tingimused

1. Organiseerija:

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra ( Kaera tn.21, 10318 Tallinn Eesti)

2.Festivali  toimumise aeg ja koht:

 • 5.-6. jaanuar  2017.a. Lindakivi Kultuurikeskus Koorti tn.22, Tallinn

3. Eesmärk:

 • Traditsioonilise rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 • Uute talentide väljaselgitamine ja toetamine;
 • Koostöö loomingulise ande realiseerimise  ja isiksuse harmooline arendamise vahel;
 • Rahvusvahelise koostöö tugevdamine ja avardamine, loominguliste kontaktide loomine kollektiivide vahel;
 • Tingimuste loomine suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks  festivali külaliste vahel.

4. Festivali toetajad:

 • Tallinna Linnavalitsus;
 • Tallinna Kultuuriamet.

Meedia:

 • Raadio 4;
 • PBK;
 • TVN;
 • ETV+;
 • Ajaleht Pealinn.

img_0240

5. Nominatsioonid:

 • Vokaalžanr – soolo, väikevorm ( duett, trio), ansambel, koor.
  Vanuse kategooriad: A ( 5-9 aastat), B ( 10-12 aastat), C ( 13-16 aastat), D ( 17-25 aastat)
 • Koreograafia žanr – lavastatud rahvuslik tants, stiliseeritud rahvuslik tants, laste tants, ansamblid, väikevormid, solistid. Vanuse kategooriad: A noorem ( 5-7 aastat), B keskmine ( 8-12 aastat), C vanem ( 13-16), D täiskasvanud ( 17-25), noorem sega ( kuni 12 aastat  k.a.), vanem sega ( 13-25 aastat).
 • Instrumentaalžanr
  — ansambel;
  — väikevorm;
  — solistid.
  Vanusekategooriad: А(5-9 aastat), В(10-12 aastat), С(13-16 aastat), D(17-25 aastat)

6. Festivalil osalemise tingimused:

Konkurss-festivali osalejateks võivad olla loomingulised kollektiivid ja üksikesinejad ( kooskõlas programmiliste tingimustega) vastavalt vanusegruppidele. Vajalik kvaliteetsete fonogrammide   (-) miinus olemasolu.

Ei ole lubatud peamiste partiide instrumentaal- või vokaalne dubleerimine solistidele, sissekirjutatud back-vokaal ansamblitele.

Koreograafia žanri nominatsioonis :

 • Ansambel  — kaks koreograafilist numbrit kestusega kuni 8 minutit.
 • Duetid  — üks koreograafiline number kestusega kuni 4 minutit.
 • Soolo — üks koreograafiline number kestusega kuni 4 minutit.

Vokaalžanri nominatsioonis —  kaks teost ühes vanuse kategoorias kestusega mitte üle 4 minuti.

Instrumentaalžanri nominatsioonis — kaks teost kestusega kuni 4 minutit.

Festivali raames toimub loominguline  ülevaatus ( programme hindab professionaalne žürii), tulemuste alusel määratakse tänudiplomid ja auhinnad.

Festivali peaauhind  — karikas „ Sinilinnu lend“

Festivalil osalemiseks peavad organisatsioonid esitama kollektiivse taotluse ära näidates nominatsioon, kollektiiv ja esinejad kuni 30.november 2016 ( taotlus lisas) e-mailile   info@lyra.ee.

7. Konkursil osalemistasu:

 • 10 eurot — kollektiivi liige ( 4 või enam)
 • 15 eurot — osaleja — soolo, väikevormid( duett ja trio)
 •  5 eurot  (inimese kohta) — osalejatele, kes kuuluvad RRÜL Lüüra koosseisu.

Kandidaadi festivalil osalemise äraütlemise puhul konkursitasu ei tagastata.

8. Vastutus:

 • Konkursitasu sisse ei kuulu kindlustus. Festivali org.komitee ei kannata vastutust võimalike õnnetusjuhtumite , varguste  puhul festivali ürituste toimumise ajal saalides või neist  väljapool.
 • Alaealiste osalejate pedagoogid, vanemad ja täiskasvanud osalejad kannavad materiaalset vastutust org.komitee varale, kontsertsaalidele, hotellidele  põhjustatud kahju eest.
 • Suitsetamine on festivali läbiviimise ruumides ja territooriumil keelatud.
 • Laval on keelatud elava tule kasutamine, toiduainete ja lahtistes anumates vedeliku toomine lavale.
 • Saalis on keelatud toidu ja jookide  tarbimine, ümberriietumine ja kammimine. Rikutud  vara eest tasub kollektiiv ( esineja) täies ulatuses
 • Grimeerimistoad on mõeldud mitmele kollektiivile ümberriietumiseks, grimeerimiseks, asjade jätmiseks. Üleriided tuleb jätta garderoobi. Sisse – ja väljapääs saali on võimalik ainult järgneva  esineja teadustamise ajal.
 • Eraldi ruume osalejatele esinemiseks ettevalmistamiseks ei võimaldata.
 • Osalejad peavad omama isikut tõendavat dokumenti konkursile registreerimiseks ja esinemiseks.
 • Panga- ja teised kulutused, mis ületavad määratletud  summasid taotluse registreerimisel ja majutuse eest maksmisel, võtavad osalejad enda kanda.

 9. Käitumise eetika :

 • Konkursandid peavad käituma väärikalt, demonstreerima kõrget kultuuritaset, olema heatahtlikud ja tolerantsed oma rivaalide   s.h. teiste rahvuste ja konfessioonide suhtes, suhtuma lugupidamisega pedagoogidesse ja loominguliste kollektiivide juhendajatesse ning žürii liikmetesse, hoiduma ebakorrektsetest kommentaaridest , hoiduma müra tekitamast või  teisiti esinemisi segama.
 • Pedagoogid, loominguliste kollektiivide juhendajad, kontsertmeistrid jt. konkursante saatvad isikud peavad käituma väärikalt, professionaalses maneeris, olema lugupidavad oma kolleegide, organiseerijate ja žürii suhtes, hoiduma konfliktsetest situatsioonidest, jälgida oma kasvandike käitumist, aidata kaasa korra, puhtuse ja vaikuse  hoidmisele saalis, fuajees ja grimeerimistubades.
 • Pedagoogid peavad teadma kinni hoidma käitumise reeglitest ja etiketist, mis on kehtestatud käesolevates tingimustes ja tutvustada neid konkursantidele.

10. Rahvusvahelise konkursi žürii:

 • Konkursi programmi hindab sõltumatu žürii 10-ne balli süsteemis.
 • Professionaalse žürii koosseisu kuuluvad pedagoogid-praktikud, loominguliste kollektiivide ja stuudiote juhendajad, tuntud näitlejad, lauljad, heliloojad.
 • Žürii koosseisu ei avalikustata enne konkurss-festivali algust.
 • Žürii koosseis moodustatakse konkurss-festivali org.komitee poolt..
 • Kokkuvõtete tegemine toimub žürii liikmete salajasel hääletamisel.
 • Koosolekute protokolle ei avalikustata.
 • Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu ümbervaatamisele.

 11. Autasustamine:

 • Igas , vanuselises ja grupi kategoorias omistatakse nimetused 1.. 2., 3. astme  „ Laureaat“ ja 1., 2., 3.astme „ Diplomand“. Ühele 1. astme  „Laureaadile“ omistab žürii Grand Prix. Paljužanrilises festival-konkursil võib žürii otsusel määrata  kahele või enam 1. astme „ Laureaadi „ tiitli omanikule Grand Prix. Vääriliste pretendentide puudumisel Grand Prix ja auhinnalisi kohti ei määrata.
 • “ Laureaatidele” antakse üle diplomid ja karikad, “ Diplomantidele” diplomid ja auhinnad.Juhendajaid, pedagooge ja kontsertmeistreid autasustatakse nimeliste tänukirjadega.
 • Žürii otsusega võib solistidele ja kollektiividele anda välja spetsiaalsed diplomid: « Diplom parima kostüümi eest», « Diplom näitlejameisterlikkuse eest », « Diplom kõige nooremale osalejal», « Diplom parima töö eest».
 • Festival-konkursi osalejate andmed ( perekonna- ja eesnimi, kollektiivi nimetus, kunstiline juhendaja) kantakse „ Laureaatide“ ja „ Diplomantide“  diplomitesse, tänukirjadesse taotluse alusel. Taotluse esitanud isiku poolt andmetes tekkinud vea või ebatäpsuse puhul  toimub antud dokumentide kordustrükk osaleja  või tema juhendaja kirjaliku avalduse alusel e-mailile  info@lyra.eе ja saadetakse postiga. Kõik kulud kannab osaleja ise.

12. Viisa :

Delegatsioonid, kes vajavad Eestisse sissesõiduks viisat peavad saatma nimekirja org. komiteele lisas 1 ette nähtud  vormil  mitte hiljem kui 30. november 2016 e-mailile  info@lyra.ee

Täiendavad küsimused tel. —  (+372) 58081044 Ilona Uzlova

13. Majutamine:

Hotell Ecoland
(www.ecoland.ee, Randvere tee 115, Tallinn 11913, Estonia)

Hubasus, vaikus, suurepärane teenindus ja sõbralikkus, puhkamiseks soodne  atmosfäär – see on hotell Ecoland. See  paikneb Tallinna ökoloogiliselt puhtas rajoonis, 5 min sõidu kaugusel merest, 10 min kaugusel võistluste läbiviimise kohast ja 15 min kaugusel kesklinnast.

Kõik allpool toodud hinnad on arvestatud 1-le inimesele ööpäevas :

Toa tüüp Maksumus
Single 50 euro
Double 30 euro
Triple 30 euro

Paketti  kuuluvad:

 • Hommikusöök
 • Transfeer hotellist Ecoland Lindakivi kultuurikeskusesse  ja tagasi ( delegatsioonidele, kes ei ole tulnud oma transpordiga)
 • Transfeer lennujaamast (raudtee- või bussijaam) hotelli ja tagasi, sisse- ja väljasõidu ajal.

Konkurss-festivali “ Sinilinnu lend 2017 ” läbiviimise esialgne plaan

04.01.2017  

 • Osalejate saabumine. Majutus hotellidesse.

05.01.2017

Lindakivi kultuurikeskus, Koorti 22:

 • 09:30 — Kohtumine konkursi osalejatega
 • 10:00 — 10:45 — Konkursinumbrite läbimäng – koreograafia
 • 11:00 — 11:10 — Rahvusvahelise konkurss-festivali „ Sinilinnu lend 2017“ avamine.
 • 11:10 — 13:00 — Koreograafia konkurss. Osalejate autasustamine.
 • 13.00 — 13.50 — Vaheaeg.
 • 13.00 — 13.50 — Vaheajal – konkursinumbrite läbimäng – vokaal ja instrumentalistid.
 • 13.50 — 16.30 — Vokaali- ja instrumentalistide konkurss. Osalejate autasustamine.

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Kaera 21 Tallinn

 • 19.00 — disko
 • 19:00 — Ümarlaud. Juhendajate kohtumine žürii liikmetega 06.01.2017

Lindakivi Kultuurikeskus, Koorti 22 :

 • 12:00 — 13.00 — Meisterklass
 • 13:00 — 14.00 — Gala-kontserdi läbimäng ( vastavalt kinnitatud graafikule).
 • 14:30 — 16:00 — Gala-kontsert, autasustamine nominatsioonide kaupa.
 • 16:30 — 17.30 — Laste uue aasta etendus „ Kohtumine kuuse juures“.

 TÄHTIS INFORMATSIOON:

Rekvisiidid:

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
Swedbank  EE352200221027883526
Reg kood  80010113
Kaera 21, 10318, Tallinn, Estonia

E-mail: info@lyra.ee

www.lyra.ee

Kontaktisikud:

+372 58081044 – Ilona Uzlova
+372 56916181  – Julia Gibert

 

Lisa:

Taotlus osalemiseks rahvusvahelisel igaaastasel laste ja noorte  loomingu konkurss-festivalil „ Sinilinnu lend“